Lägenhetens underhåll

Lägenhetens underhåll

Enligt föreningens stadgar ska medlem på egen bekostnad hålla lägenheten och tillhörande utrymmen i gott skick. Det gäller även mark/uteplats/altan för de lägenheter där marken, enligt upplåtelsen, ingår.

Till lägenheten räknas:

  • lägenhetehs väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt
  • lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer
  • rökgångar
  • glas och bågar i lägenhetes fönster och dörrar
  • lägenhetens inner-och ytterdörrar
  • svagströmsanläggningar

I bilaga till stadgarna finns en s.k. gränsdragningslistan i stadgarna där bostadsrättshavarens respektive bostadsrättsföreningens ansvar framgår.

Brandvarnare

Det är obligatoriskt för samtliga lägenheter att inneha minst en brandvarnare.

Tillstånd för ombyggnationer, målning etc. av externa ytor

Om ni vill göra förändringar, exempelvis rivning av väggar, uppsättning av paraboler, ändring av fasta el- och vatteninstallationer mm så skall styrelsen alltid kontaktas för att inhämta råd eller godkännande beroende på åtgärd.

Det är inte tillåtet att förändra externa ytor som väggar, tak, varken på balkonger eller i trapphus. Fasaden skall vara enhetlig och föreningen har bl a regler angående färg, markiser och balkongskydd.

Avlopp i köken

Vi har under åren haft en del problem med stopp i avlopp i köken men problemen har minskat det senaste året. Det är mycket positivt, och vi hoppas det beror på att alla följer våra rekommendationer, att:

–      Torka bort fett från kastruller mm innan man diskar

–      Använda så varmt vatten som möjligt när man kör diskmaskinen

–      Koka upp vatten och hälla i diskhon minst 2 gånger i månaden tillsammans med diskmedel så inte fettet får fäste i rören