Matavfall

Matinsamling

Genom att samla in matavfall bidrar vi inte bara till att framställa det miljövänliga bränslet biogas och till gödsel, utan vi minskar även den totala mängden av hushålls/brännbara sopor vilket också minskar sopkostnaderna för föreningen.

I soprummet finns de bruna påsarna som ENBART får användas för att samla matrester i och som sedan skall läggas i de bruna kärl som står i soprummet. Det är mycket viktigt att enbart matrester och blommor utan jord läggs i påsen för att rötningen skall påbörjas korrekt.

Upptäcks felsorterat avfall i kärlen töms de inte utan blir stående i soprummet.

TIPS:
Påsarna fylls inte mer än att de kan förslutas väl så att inga matrester faller ur och kladdar ner kärlet så att det börjar lukta. Ta istället och fyll en ny påse.

Om påsen är fuktig eller fått fettfläckar i botten så lägg hushållspapper i botten eller stoppa påsen i ytterligare en påse. Lägg absolut inte påsen i en plastpåse.

Matavfallet hämtas varje torsdag.

Läs mer om matinsamling på www.solna.se/matavfall.