Försäljning/Överlåtelse/Pantsättning

Överlåtelse- och Pantsättningsavgifter

I samband med överlåtelse av bostadsrätten tar föreningen, i enlighet med stadgarna, ut överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande prisbasbelopp av köparen.

Vid pantsättning av bostadsrätten tar föreningen ut en pantsättningsavgift på 1,0 % av gällande prisbasbelopp, som betalas av pantsättaren.

Kontakta Fastighetsägarna hyreshandläggning 08 – 617 75 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se om ni har frågor angående hantering av pantbrev.

 

Notering och avnotering av pantsättningar skickas till:

Fastighetsägarna Service Stockholm
Hyreshandläggning (19156)
Box 12871
112 98 Stockholm