Din lägenhet

Bild på Signalisten

Din lägenhet

Du ansvarar själv för det invändiga underhållet av din lägenhet. Det betyder att du ska hålla den maskinella utrustningen i gott skick och du ska själv reparera skador som uppstår inne i lägenheten. Vad som hör till föreningens ansvar respektive lägenhetsinnehavarens ansvar kan du läsa mer om i den s.k. gränsdragningslistan i stadgarna

TILLSTÅND från styrelsen krävs för alla ombyggnationer. Ändringar i ventilationssystemet får inte heller ske utan tillstånd från styrelsen, då detta kan skapa obalans i vårt gemensamma ventilationssystem.