Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Föreningen tillämpar en restriktiv policy för andrahandsuthyrning. Vår policy grundar sig på Fastighetsägarnas råd och gällande lagstiftning.

Ansökan om att få hyra ut ska ställas till styrelsen senast två månader före uthyrningsperiodens startdatum. I ansökan ska det framgå skälen till uthyrningen, till vem man avser att hyra ut och tiden (start- och slutdatum). Uthyrningen kan beviljas på grund av särskilda skäl för maximalt 1 år. I undantagsfall kan hyrestiden förlängas med maximalt ytterligare 1 år. Total uthyrningstid som föreningen godkänner är maximalt 2 år.

Uthyrning i andra hand godkänns endast till enskild person, ej till juridisk person. Uthyrning under hotelliknande former (t ex olika hyresgäster under korta perioder) är inte tillåtet (se Hyresnämndens i Stockholm beslut i ärende 87 41-15).

Innan hyresgästen tillträder ska ett kontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst visas för styrelsen. Kontraktet ska innehålla en klausul om avstående av besittningsrätten.

Slutligen när blanketten är ifylld, skickas den till styrelsens e-postadress styrelsen.hojden2@gmail.com. Beslut tas vid nästkommande styrelsemöte och därefter informeras medlemmen om beslutet. Vid godkänd andrahandsuthyrning skickas ett bekräftelsebrev till den ansökande som omfattar styrelsens godkännande.

Kontraktsblankett för andrahandsuthyrning