Digital TV-paket

Digital TV-paket

Tele2 AB är leverantör av digital tv-paket. För mer information kring vad som ingår i månadsavgiften kontakta Tele2 direkt.

Frågor gällande digitalbox, CA-modul eller tv-app för möjliggöra visning av kanalpaketet, kontakta Tele2 för mer information. Ange att du bor i brf Höjden 2, Signalistgatan 12-16, Solna.

För information, det analoga tv-nätet är numera inte i drift längre. Detta innebär för dig som medlem att du behöver kontakta Tele2 för att istället få tillgång till det digitala tv-nätet.