Försäkring

Försäkring

Bostadsrättsföreningen har tecknat en fastighetsförsäkring hos Gallagher Proinova AB. Gallagher Proinova AB levererar försäkringar speciellt anpassad för bostadsrättsföreningar hos If Försäkring. Föreningens nya försäkring började gälla den 1 januari 2023 och omfattar bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare och är ett komplement till hemförsäkringen. Detta innebär att medlemmarna inte behöver teckna ett bostadsrättstillägg, utan endast en hemförsäkring.

Om en skada inträffar skall detta anmälas av bostadsrättsinnehavaren till försäkringsbolaget. Beroende på vad skadan omfattar kan det innebära att antingen hemförsäkringen eller föreningens bostadsrättstillägg omfattar skadan. T.ex. Vattenskada anmäls genom bostadsrättstillägget. I samband med att du kontaktar försäkringsbolaget, meddela även styrelsen på styrelsen.hojden2@gmail.com.

I kontakten med If Försäkring kan du ange följande information:

  • Organisationsnummer:  7696018824
  • Vilken lägenhet skadan gäller
  • Typ av skada och en beskrivning

Se försäkringsbrev nedan för mer information gällande bostadsrättstillägget:

Gallagher Proinova AB – kontaktuppgifter och information