El och ventilation

Elanvändning

Elanvändningen i din lägenhet registreras i ett centralt insamlingssystem. Din egen förbrukning kan du även avläsa på displayen i ditt eget säkringsskåp. Kostnaderna för den el du använder fördelas utifrån din egen förbrukning
El debiteras preliminärt månadsvis med avräkning två gånger per år, januari och juli.

Vid ägarbyte är det säljarens och köparens ansvar att reglera kostnaden för el. Detta gör ni enklast genom att läsa av aktuell elmätare och kontrollera förbrukningen sedan föregående avräkning och därefter med göra eventuell avräkning mot den nye ägaren.
Föreningen ansvarar inte för att reglera skillnader, mellan preliminära avgifter och verkliga, mellan gamla och nya ägare.

Ventilation

Under fönstren i lägenheten sitter friskluftsintag med filter. Kom ihåg att dessa behöver rengöras vid jämna mellanrum. Vid behov av nya kan dessa köpas direkt av medlemmen från företaget ”Varma Golv” – 0707152072.

Fastigheten ventileras med så kallad mekanisk frånluft. Lägenhetsinnehavaren får därför inte installera egen fläktutrustning.