Soprum

Soprum

Det finns ett soprum på entréplan i varje hus.

I alla soprum finns kärl för hushållsavfall/brännbart, kartong och matavfall.
I hus 12 och 16 finns det kärl för plast. I hus 12 finns även ett kärl för metall. I hus 14 finns det två kärl för glas och i hus 16 finns ett kärl för tidningspapper/journalpapper.

Alla kärl töms 1 gång/vecka.

Layout över kärlen hittas här:

Layout för soprum

För att undvika illaluktande och smutsiga kärl skall avfallet vara väl förpackat i hopknutna påsar och får inte vara kladdiga på utsidan, läcka eller innehålla flytande vätska som kan rinna ur. Tappar du något eller avfall ramlar ur påsar eller kärl på golvet skall det direkt plockas upp eller använd sopborsten som hänger på väggen.

Vänligen följ dessa regler och håll rent och snyggt i soprummet.

Fyll inte mer sopor i respektive kärl än att locket går att stänga helt. Lägg inte småartiklar löst i kärlet för kartong som ramlar ur och skräpar ner på golvet och försvårar för sophämtningen att tömma kärlet. Vid överfulla sopkärl (även om andra är halvfulla) debiteras föreningen extra. En onödig extrakostnad som i slutändan drabbar dig som medlem.

Container för grovsopor

Varje år i januari ställs en container för större avfall upp vid hus 16, dock ej för bildäck, elektronik och för miljöfarligt avfall.

Avfall som det inte finns sopkärl för får ej lämnas i soprummen. Var och en ansvarar för att lämna sådant avfall på återvinningscentraler.

För mer information om Återvinningscentraler se www.solna.se/avfall.

Kom ihåg att respektera återvinningen i resp kärl, felsorterat avfall stjälper istället för hjälper!