Parkering

Parkering

Föreningen har 50 parkeringsplatser för lägenhetsinnehavarna i Brf Höjden 2. P-platserna är inte knutna till en specifik lägenhet. Separat kö för p-plats gäller.

Medlemmar i Brf Höjden 2 kan ansöka via mail till parkering.hojden2@gmail.com om p-plats. Kostnad för p-platsen är 450 kr per månad och betalas tillsammans med månadsavgiften. En administrationsavgift på 390 kr tas ut i samband med kontraktsskrivningen för p-platsen.

Du som hyr p-plats får 2 st parkeringstillstånd. P-tillståndet ska alltid vara placerat synligt i framrutan. P-platsinnehavaren ansvarar själv för sandsopning och snöskottning på sin p-plats.

Om någon obehörig står på din p-plats ring till Estate-parkering tel 08-588 018 00

Det finns även en kö för de som har behov av mer än en p-plats. Denna kö blir endast aktuell om det inte står någon på tur i p-platskön enligt ovan. P-plats för en andrabil kan Brf säga upp med kort varsel när ansökan om p-plats enligt ovan inkommer till föreningen. Administrationsavgift tas även ut för dessa p-platser.

I Solna finns också s.k. boendeparkering

Elbilsparkering

Välkommen att ladda med Eways i Brf Höjden 2!

Så här kommer du igång:
1. Beställ ett laddkort från Eways https://my.eways.se/ordercard
2. Ange koden Höjden2 vid beställning
3. Laddkort levereras med posten inom några dagar
4. Månadskvitto skickas via mail och totalbeloppet dras från det betal/kreditkort
du registrerat
5. Priset för laddning i Brf Höjden 2 är 1,25kr/kWh ink moms. Eventuell
prisändring meddelas av din förening.

Så här gör du för att ladda
Brf Höjden 2 har installerat laddstationen Aura och här kan du läsa hur laddningen
går till: https://www.eways.se/ladda/