Utomhus

Utomhus

Föreningen har avtal med Fogel Mark & Trädgård för trädgårdsskötseln. En del trädgårdsskötsel utför vi själva vid de återkommande städdagarna i föreningen. Vill du vara med och påverka utformnigen av utemiljön, kontakta styrelsen på styrelsen.hojden2@gmail.com eller lägg ett meddelande i föreningens postlåda i hus nr 14.

CEMI ansvarar för snöröjning och sandning av gatan, parkeringen och området utanför entréerna.

Solna stad ansvarar för snöröjning och sandning av vår trottoar, vändplanen utanför förskolan och gatan fram till våra första parkeringar.