OVK-besiktning

OVK-besiktning

Enligt lag ska Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) göras i alla fastigheter med jämna mellanrum. För flerfamiljsfastigheter ska den göras vart 6:e år. I Höjden 2 gjordes OVK den 25 april 2018 med godkänt resultat.