Föreningen Vi i Frösunda

Föreningen Vi i Frösunda

Vår brf är medlem i Vi i Frösunda som är en intresseförening för alla bostadsrättsföreningar i Frösunda.

Syftet är bl a att verka för trivsel och sammanhållning genom att
driva frågor som är betydelsefulla för de boende i Frösunda.

På Vi i Frösundas hemsida kan du bl a läsa om vilka frågor som är aktuella just nu, övriga föreningar i Frösunda, Vi i Frösundas stadgar, mm. http://www.viifrosunda.se/