Frösundas historia

Frösundas historia

Frösunda är en stadsdel i Solna kommun. Innan området började bebyggas på 1990-talet präglades Frösunda av militär verksamhet med Signalregementet (S 1) (Lilla Frösunda) och Svea ingenjörregemente, (Ing 1) vid Frösundavik. Området kallades mot slutet av den militära tiden för ”Frösunda-detachementet” och användes bland annat som förläggning för de förband som utförde högvaktstjänstgöring.

2000 år tillbaka i tiden låg Brunnsvikens strandlinje cirka tio meter högre än idag och viken Fröfjärden band ihop Saltsjön med Mälaren vid nuvarande Ulvsundasjön. Dagens Järva krog/Ritorp låg under vatten, medan de högre liggande byarna Överjärva och Nederjärva befolkades tidigare. Gravfält vid gården Stora Frösunda härstammar från 400-talet f.Kr och flera andra gravar i trakten är från vikingatiden (800-1050-talet e.Kr).

Vår gata 

Vår gata Signalistgatan har fått sitt namn efter Signalistregementet S1 som låg i Lilla Frösunda. Andra gator som ligger i området som Telegrafgatan och Brevduvegatan har fått sina namn av de kullar som Signalregementet hade dessa aktiviteter på, alltså Telegrafkullen respektive Brevduvekullen.

Kullen vid vår parkering som heter Ballongberget, har fått sitt namn efter att det var där regementet sände upp sina luftballonger för bl a spaning. De betongfundament som finns kvar uppe på berget är kvarlämande uppstigningsramper från dessa aktiviter.

Lilla Frösunda gård och andra gatunamn 

Lilla Försunda gård ägdes av ekonomidirektören Anders Lundström (1781-1865) under två decennier. Han var en mycket framstående trädgårdsodlare som hade försöksodling av fruktträd i Frösunda. Han hade även fikonträd, myrten och aloe där. Efter uppväxten i Östergörland blev han arbetsförman vid Bergianska Trädgården i Solna som han arrenderade 1822-1860. Det var han som anlade Strömparterren vid Norrbro i Stockholm. 1905 sålde familjen Lundström Lilla Frösunda gård till staten. Anders Lundströms gata är döpt efter honom. Att två gator i Frösunda har fått sina namn efter äppelsorter beror troligen på att Anders Lundströms äppelträdgård fortfarande står kvar vid Lilla Frösunda gård.

Signe Tillischgatans namn härstammar från det gröna och svagt syrliga äpplet Signe Tillisch som planterade för första gången av greve Tillisch i Danmark och uppkallades efter dennes dotter. Sorten börjades spridas redan 1889 och blev snabbt ett omtyckt äpple i bl a Sverige. Pomonagatan har fått sitt namn efter sorten Cox Pomona som bl a pollineras av Signe Tillisch.

Gustav III Boulevard har fått sitt namn efter kung Gustav III, son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika av Preussen. Han var gift med den danska prinsessan Sofia Magdalena som också namngivit en plats i Frösunda, den nordliga rondellen på Bouldevarden. De fick en son, Gustav IV Adolf. Gustav III efterträdde sin far som kung 1771. Gustav III ville regera i upplysningstidens anda vilket visade sig i att han ökade religionsfriheten, instiftade svenska akademin och gynnande kulturlivet. Han skrev själv flera operor om Gustav Vasa och Gustav II Adolf som han beundrade och ville efterlikna. Kriget mot Danmark och ilskan mot de adliga officerarnas myteri ökade Gustav III:s popularitet och 1789 genomförde han med stöd av de ofrälse stånden en grundlagsändring som gav honom nästan oinskränkt makt. Priset blev dock adelns hat och bara tre år senare sköts han på en maskeradbal på Operan av Jakob Johan Anckarström i en adelskonspiration som planerades på Huvudstad gård i Solna. Gustav III dog av skadorna två veckor senare och efterträddes av sin omyndige son Gustav IV Adolf.