Styrelsen

Styrelsen

Vid föreningens årsstämma 2023 valdes följande styrelse:

  • Sari Gharanfoli – ledamot och ordförande
  • Ulf Dohnhammar – ledamot och kassör
  • Hillevi Rindeby – ledamot och sekreterare
  • Olle Olsson – ledamot
  • Åsa Svensson – ledamot
  • Bengt Kollberg – suppleant
  • Stefan Karlsson – suppleant
  • Johan Näsström- suppleant

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Kontakta styrelsen via mail eller lägg ett meddelande i föreningens postlåda om du har något ärende som ska behandlas på styrelsesammanträde.

Årsstämma hålls en gång per år. Motioner kan lämnas in under hela året.

Styrelsens postlåda finns på Signalistgatan 14, 169 72 Solna.

Har du någon/några frågor till oss? Kontakta oss på styrelsen.hojden2@gmail.com