Ekonomi

Avgifter

Årsavgiften tas ut periodiserat per månad. Månadsavgiften höjdes 2012-01-01 med 3%. I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten.

Dessutom ingår en kollektiv bostadsrättförsäkring, så lägenhetsinnehavaren behöver inte teckna en sådan.

Fastighetsägarna i Stockholm AB sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Vid frågor om avgifter för lägenhet och p-plats kontakta Fastighetsägarna på tel 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se